headershadow

Meer over Bastin Hofman

Bastin Hofman

Bastin Hofman is de oprichter van de website lagerugpijnfysio.nl in 2013 en auteur van het boek "De Lage Rugpijn Herstel Methode". In 2006 is hij afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht als Fysiotherapeut en in 2011 als Master Manuele Therapie de SOMT te Amersfoort. Hij staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR) en BIG-Register als Fysiotherapeut en Master Manueel Therapeut. Ook is hij lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Website: http://www.lagerugpijnfysio.nl
Twitter: https://twitter.com/LageRugFysio
Facebook: https://www.facebook.com/LageRugpijnFysio
Google Profiel: https://plus.google.com/u/0/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?id=234551619&trk=nav_responsive_tab_profile_pic

Nieuwste artikelen door Bastin Hofman: