headershadow

Latest Blogposts

MRI Scan Rug! Wanneer Wel En Niet!?

 

MRI Scan rug laten maken? Wanneer is het zinvol en wanneer brengt het onnodig kosten met zich mee? Op basis van je rugklachten is goed te beoordelen of een MRI scan rug zinvol is of niet!

Wanneer je al langer rugklachten hebt of in hevige mate is het begrijpelijk dat je denkt aan het maken van een MRI scan van de rug. Om te bepalen wat de oorzaak is van je pijn!

 

MRI Scan rug noodzakelijk?

Ondanks dat het begrijpelijk is blijkt het echter in veel (zeker niet alle) gevallen niet noodzakelijk. Sterker nog, het kan je extra onnodige kosten bezorgen plus informatie opleveren die wanneer bij verkeerde interpretatie zelfs kan zorgen voor een slechtere kans op herstel!

Ik kan me voorstellen dat je daar niet op zit te wachten! Maar hoe bepaal je of het aanvragen of laten uitvoeren van een MRI scan rug zinvol is?!

 

Diagnose voor de MRI scan

Voordat je een MRI scan rug laat maken moet er een gegronde aanleiding of symptomen aanwezig zijn die vermoeden dat er “iets” niet goed zit in de rug. Lage rugpijn wordt vanuit de literatuur onderverdeeld in twee diagnoses;

  • Aspecifieke lage rug
  • Specifieke lage rug

 

Aspecifieke lage rugpijn

Aspecifieke lage rugpijn houdt in dat er GEEN specifieke lichamelijke oorzaak zorgt voor de pijn in je rug. Ondanks dat je lage rugpijn hebt is er geen beschadiging of letsel in de rug die daar verantwoordelijk voor gehouden kan worden.

We hebben het dan ook wel over gewoon lage rugpijn, spit of zoals een huisarts nog wel eens noemt lumbago. Synoniemen die dezelfde klacht omschrijven.

 

Specifieke lage rugpijn

Specifieke lage rugpijn houdt in dat er WEL een specifieke lichamelijk oorzaak zorgt voor je pijnklachten! Meest voorkomende voorbeelden hiervan zijn een;

 

Onderzoek effectiviteit MRI scan

Uit recent onderzoek blijkt dat het maken van een MRI scan rug bij aspecifieke rugklachten geen toegevoegde waarde heeft!

In het onderzoek benaderde de onderzoekers een groep mensen die nog nooit last hun rug hadden gehad. Vervolgens maakten ze van die groep mensen een MRI scan en lieten de resultaten door specialisten beoordelen.

 

978-90-368-0276-5_Cover_1.indd

 

Wat bleek?! Dat meer dan een derde van de onderzochte mensen onder andere bevindingen lieten zien die duiden op een hernia. Dus meer dan een derde had een uitpuilende tussenwervelschijf zonder dat ze er ooit last van hadden gehad!

Wat kan je hieruit concluderen?! In ieder geval dat niet alle bevinden van een MRI scan daadwerkelijk verband hoeven te houden met de rugklachten die je hebt.

 

Interpretatie MRI Scan

Als je weet wat bijvoorbeeld een hernia inhoudt zal je dit wat logischer worden. Want pas wanneer een uitpuilende tussenwervelschijf, wat dus vaker voorkomt, een achterliggende zenuwwortel raakt zal dat zorgen voor klachten. Klachten die kenmerkende symptomen laat zien!

 

Rughernia Symptomen

 

Dat is ook de reden dat we binnen de Fysiotherapie en Manuele Therapie niet spreken van een hernia maar van een radiculair syndroom. Een hernia is dus per definitie niet een klacht, maar wanneer de zenuwwortel (radix) dat wel doet kan dat een bepaalde symptomen (syndroom) geven.

 

Wanneer wel een MRI scan?!

Maar hoe weet je nou wanneer het wel zinvol is om een MRI scan van je rug te laten maken?! Wanneer er duidelijke signalen aanwezig zijn die een specifieke rugpijn doen vermoeden!

Een specifieke lage rugpijn is te ontdekken door het doorlopen van een screening van je rugpijn. Dat is een standaard procedure die gevolgd wordt wanneer je bij een huisarts, fysiotherapeut of manueel therapeut onder behandeling komt.

 

Wil je dit echter eerst zelf beoordelen? Doorloop dan zelf de screening!

 

Daarnaast is de grootste aanleiding voor mensen om een MRI scan van de rug te laten maken de angst voor een hernia. Zoals ik hierboven al beschreef is het belangrijk dat je weet wat een hernia is,omdat dat een hoop onduidelijkheid weg kan halen!

Er zijn namelijk een aantal kenmerkende symptomen en signalen die het vermoeden van een hernia direct weg kunnen halen! Heb je deze signalen echter wel dan heb je een gegronde reden om de huisarts te bezoeken voor een verwijzing naar de neuroloog!

 

MRI scan maken? Wel route moet je volgen?!

Heb je het vermoeden dat op basis van de screening of de symptomen van je lage rugpijn dat een MRI scan zinvol is? Dan zal je altijd nog een bepaalde route moeten doorlopen om een MRI scan te laten maken.

Tenzij je er zelf volledig voor wilt betalen? Dit is namelijk niet nodig!

 

Route bij MRI Scan Rug

 

Je zal namelijk altijd eerst naar de huisarts moeten ter beoordeling van je lage rugpijn. Je hebt namelijk een verwijzing van je huisarts nodig om een afspraak te kunnen maken bij een specialist. Bij het vermoeden van een hernia zal dit een neuroloog zijn.

Een huisarts kan je adviseren om naar een bepaald ziekenhuis of specialist te gaan. Je bent echter vrij om zelf te kiezen waar je naar toe wilt. Pas wanneer bijvoorbeeld de neuroloog vindt dat er een “indicatie” is voor een MRI scan zal er een scan ingepland worden.

 

Duur van de route!

Houd er rekening mee dat dit hele proces een aantal weken tot maanden in beslag kan nemen! Je zal namelijk de onderstaande stappen moeten ondernemen om te komen tot een MRI scan en de gewenste uitslag.

Zelf actief meedenken in het vinden van een geschikt ziekenhuis of kliniek heeft hier een duidelijke positieve invloed op! Net als het zelf kiezen van de locatie waar de scan gemaakt wordt kan de route aanzienlijk versnellen.

Er zijn namelijk particuliere MRI centra wat de meeste zorgverzekeraars vergoeden, waar erg snel gehandeld wordt. Zelf heb ik er goede ervaringen met het MRI Centrum!

 

Route naar een MRI Scan

  1. Verwijzing krijgen van je huisarts voor een MRI scan
  2. Afspraak en onderzoek bij een Specialist
  3. Laten maken van de MRI scan
  4. Uitslag van de MRI scan

Als vijfde zou natuurlijk besloten moeten worden wat de beste behandeling is op basis van de bevindingen! Heb je het vermoeden van een hernia dan is het maar de vraag of het ingaan van het hele proces zinvol is! Want een hernia operatie blijkt niet altijd meerwaarde te hebben!

 

Informatie waardevol?!

Om mijn artikelen zo waardevol mogelijk te maken hoor ik graag je reactie en feedback! Heb je zelf ervaring met het maken van een MRI scan deel deze dan hieronder. Vindt je de informatie al waardevol dan waardeer ik een Like of (Y) heel erg!

 

Bastin Hofman is de oprichter van de website lagerugpijnfysio.nl in 2013 en auteur van het boek "De Lage Rugpijn Herstel Methode". In 2006 is hij afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht als Fysiotherapeut en in 2011 als Master Manuele Therapie de SOMT te Amersfoort. Hij staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR) en BIG-Register als Fysiotherapeut en Master Manueel Therapeut. Ook is hij lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Meer over